Održane edukacije u školama i vrtićima Osječko – baranjske županije

Područni ured civilne zaštite Osijek tijekom mjeseca svibnja nastavlja s aktivnostima edukacije djece i učenika u sklopu Nacionalnog programa edukacije djece iz područja sustava civilne zaštite te edukacijama o opasnostima od mina

Foto: MUP

Tijekom edukacije djeca su kroz animiranu prezentaciju upoznata s jedinstvenim europskim brojem 112 za žurne službe, kao i sa zadaćama žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite te načinu postupanja u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća.
 
Edukacijama, koje se provode prema planiranoj dinamici u dječjim vrtićima i osnovnim školama s područja Osječko-baranjske županije, od 3. do 5. svibnja bili su obuhvaćeni Osnovna škola Ivana Kukuljevića Belišće s područnom školom Veliškovci i Dječji vrtić Maslačak Belišće s područnim vrtićem Gat.
 
Edukacije su proveli djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Osijek uz sudjelovanje policijskog službenika Policijske postaje Belišće te pripadnika DVD-a Belišće, DVD-a Veliškovci i DVD-a Gat.
 
Edukacijom je bilo obuhvaćeno ukupno 362 djece, od toga 262 učenika od 1. – 4. razreda i 100 djece starije vrtićke skupine.