U Gunji provedena terenska vježba traganja za nestalom osobom

Temeljem godišnjeg Plana vježbi sustava civilne zaštite za 2020. godinu te Odluke općinskog načelnika Općine Gunja, 3. listopada 2020. godine provedena je terenska vježba „Potraga i spašavanje izgubljene osobe.“
 
Nositelj vježbe bila je Općina Gunja, a suorganizatori Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Osijek – Služba civilne zaštite Vukovar, MUP RH PU Vukovarsko-srijemska i HGSS – stanica Vinkovci.
 
 Cilj vježbe je bio provjera opremljenosti, osposobljenosti  i operativnog djelovanja sudionika sustava civilne zaštite lokalne i područne razine.
 
 Vježba je započela pozivom izgubljene i ozlijeđene osobe iz šume „ Mašanj“  prema ŽC 112. Sukladno standardnom operativnom postupku navedeni centar je obavijestio nadležne službe te načelnika općine Gunja. Načelnik općine je po preporuci Službe civilne zaštite Vukovar aktivirao Dobrovoljno vatrogasno društvo Gunja,  lovačku udrugu Ris te dio postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Gunja. Služba civilne zaštite Vukovar aktivirala je na zahtjev Policijske uprave Hrvatsku gorsku službu spašavanja – Stanicu Vinkovci. Načelnik stožera civilne zaštite Općine Gunja odredio je koordinatora na lokaciji (član HGSS-Stanice Vinkovci) te je istom i uručio pisanu „Odluku“.
 
Izvršeno je stvarno lociranje broja pozivatelja iz šume „Mašanj“. Temeljem dobivenih podataka koordinator na lokaciji (HGSS) te voditelji potražnih timova  pripremili su i organizirali potražnu akciju. Sukladno „Elaboratu“ vježbe ustrojena su dva potražna tima  sa ukupno 25 članova (12+13), zatim upravljačka skupina (5) te tim za osiguranje lokacije (3).
Izgubljena  i ozlijeđena osoba pronađena je u šumi, zatim joj je na propisan način pružena prva pomoć (zaustavljeno krvarenje i izvršena imobilizacija desne potkoljenice) te je transportirana do lokacije zapovjednog vozila.  Operativni dio vježbe trajao je od 09:00 do 12:20 sati te je provedena sukladno epidemiološkim mjerama. Inicijalna analiza vježbe provedena je u lovačkom domu LU Ris.
 
 U vježbi su sudjelovali:
 
a) Općina  Gunja
b) MUP RH – Ravnateljstvo civilne zaštite – PUCZ Osijek - Služba civilne zaštite Vukovar,
c) PU Vukovarsko-srijemska – Operativno-komunikacijski centar i Postaja granične policije
    Vrbanja,
d) Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Vinkovci,
e) Dobrovoljno vatrogasno društvo Gunja
f) Lovačka udruga Ris i
g) Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Gunja