U Čepinu i Čepinskim Martincima provedena edukacija učenika iz područja civilne zaštite

Područni ured civilne zaštite Osijek nastavio je i u školskoj godini 2023./24., s aktivnostima edukacije djece i učenika u sklopu "Nacionalnog programa edukacije djece u području zaštite i spašavanja"  te opasnosti od mina koja se provodi prema planiranoj dinamici u dječjim vrtićima i osnovnim školama s područja Osječko-baranjske županije

Foto: MUP

Tako su jučer, 2. listopada 2023. provedene edukacije za 107 učenika od 1.- 4. razreda u Osnovnoj školi "Vladimir Nazor" Čepin i Područnoj školi Čepinski Martinci.
 
Djeca su aktivnim sudjelovanjem kroz animiranu prezentaciju upoznata s jedinstvenim europskim brojem 112 za žurne službe. Osim o broju 112, djeca su učila o zadaćama žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite te načinima postupanja u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća. 
 
Ovakva predavanja nailaze na veliki interes učenika, a njihova reakcija i brojna pitanja najveća su nagrada i ostvarenje cilja, podizanje svijesti kod djece o važnosti sustava civilne zaštite.
 
Uz djelatnike Područnog ureda civilne zaštite Osijek u edukaciji su sudjelovali i djelatnici PU osječko-baranjske, I PP Osijek te članovi JVP Čepin.