Područni ured civilne zaštite Osijek održao osposobljavanje novoimenovanih članova stožera civilne zaštite

U Osijeku je u subotu, 10. prosinca 2022., održano predavanje za novoimenovane članove stožera civilne zaštite, nakon provedenih izvanrednih izbora u općini Čeminac, te za ostale izmjene članova stožera civilne zaštite s područja Osječko-baranjske županije

Foto: MUP

Zaključno s ovim predavanjem, održano je 16 predavanja, kojima su obuhvaćeni svi stožeri civilne zaštite te je osposobljeno 240 članova stožera civilne zaštite s područja Osječko-baranjske županije. 
 
Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, članovi stožera civilne zaštite dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od godine dana od imenovanja, a za što je Ravnateljstvo civilne zaštite izradilo program s naglaskom na upravljanje izvanrednim događajima te provođenje mjera i postupaka za učinkovito djelovanje u nesrećama i katastrofama.
 
Osposobljavanje su proveli službenici Područnog ureda civilne zaštite Osijek, uz sudjelovanje pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Osijek za sustave ZEOS i GIS, a uključuje predavanja o sustavu civilne zaštite, planskim dokumentima u sustavu civilne zaštite, stožernom upravljanju, odnosima s javnošću i medijima, korištenju IT sustava u kriznim situacijama te završava simulacijskom vježbom izvanrednog događaja.
 
Cilj osposobljavanja je pripremiti sve nositelje sudionika i operativnih snaga za učinkovitu provedbu njihovih poslova i zadaća, osiguranje kvalitete vođenja, koordiniranja i upravljanja događajima, učinkovitija zaštita ljudi, okoliša i dobara te jačanje otpornosti na svim razinama.