Održana edukacija djece dječjeg vrtića „Seka i Braco“ i osnovne škole „Antun Mihanović“

Foto: MUP

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u organizaciji Službe civilne zaštite Slavonski Brod, dječjeg vrtića „Seka i Braco“ i osnovne škole „Antun Mihanović“ u Slavonskom Brodu u četvrtak, 13. listopada održana je edukacija djece.

Tijekom edukacije mališanima je održana prezentacija o funkciji i upotrebi broja 112 te mogućim rizicima od prirodnih i tehnoloških nesreća, a sve da bi doznali kako se treba ponašati i postupati u slučaju potrebe pozivanja pomoći te pružanja osobne i uzajamne zaštite. Također, učenicima je prikazana igra „Zemlja rizika“, koja je nastala u suradnji s UNICEF-om, a čiji je cilj na zanimljiv način djeci objasniti što oni kao dio zajednice mogu učiniti kako bi bili sigurniji u slučaju potresa, poplave i drugih nepogoda.

U praktičnom dijelu edukacije pripadnici žurnih službi JVP Slavonski Brod, HGSS Stanice Slavonski Brod, Policijske uprave Brodsko – posavske, Gradskog društva crvenog križa Slavonski Brod prezentirali su svoju ulogu u zaštiti i spašavanju te upoznali djecu s opremom i tehnikom koju koriste. Nakon edukacije djelatnici Službe civilne zaštite Slavonski Brod mališanima su podijelili edukativne materijale