Područni ured civilne zaštite Osijek proveo edukaciju građana o sustavu civilne zaštite

Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Osijek u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, održali su od 22. do 28. siječnja 2024. edukaciju građana i članova zainteresiranih udruga

Foto: MUP

Edukacije su održane u Našicama, Osijeku, Donjem Miholjcu i Belom Manastiru, s ciljem informiranja građana o mogućim nesrećama i važnim mjerama prevencije, kao i mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, a u cilju jačanja svijesti o važnosti smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja kod prirodnih nesreća i katastrofa.
 
Tijekom edukacije obrađeni su i postupci  koji se poduzimaju pri prirodnim nesrećama i katastrofama poput potresa, požara ili poplava, te kako svojim doprinosom i pravilnim ponašanjem izbjeći da dođe do njih. Naglasak je stavljen i na zaštitu i spašavanje od civilizacijskih nesreća te kako postupati ako dođe do radiološke, nuklearne nesreće ili nesreće s opasnim tvarima. Građani su upoznati su s cjelokupnim sustavom civilne zaštite, kao i s njihovim pravima i obvezama te što trebaju činiti prije, za vrijeme i po završetku nesreće.
 
Kroz suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, edukacijom građana doprinosimo podizanju razine svijesti čime gradimo temelje za odgovorno ponašanje u budućnosti. Tako se poboljšava sigurnost cjelokupne zajednice, smanjuju se nesreće i doprinosi općoj sigurnosti te potiče solidarnost i suradnja među građanima.