​Završen ciklus osposobljavanja novoizabranih članova stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije

U Županijskoj vijećnici u Vukovaru 21. ožujka 2022. održano je posljednje osposobljavanje u ovoj godini za novoizabrane članove stožera civilne zaštite općina i gradova

Kroz 7 termina edukaciju je prošlo 109 novoizabranih članova stožera. Prezentirane su im temeljne odrednice sustava civilne zaštite, planski dokumenti u sustavu civilne zaštite, stožerno upravljanje u kriznim događajima, odnosi s javnošću i s medijima, a na kraju su odrađene simulacijske vježbe na temu tehničko-tehnoloških nesreća u prometu.

Ovim putem zahvaljujemo Vukovarsko-srijemskoj županiji te gradovima Vukovaru, Vinkovcima Otoku, Županji i Iloku na pomoći u organizaciji i provedbi osposobljavanja.