Edukacija učenika u Nijemcima i Komletincima

Služba civilne zaštite Vukovar u suradnji s djelatnicima Policijske postaje Otok i pripadnicima Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci, proveo je danas, 24. siječnja 2023. godine edukaciju učenika iz područja zaštite i spašavanja

Foto: MUP

Edukacija je provedena za 41 učenika prvih i drugih razreda Osnovne škole Ivana Kozarca u Nijemcima te za 16 učenika prvih i drugih razreda Osnovne škole Vladimira Nazora u Komletincima. Učenicima su kroz animacije i prezentaciju prikazane prirodne i druge nesreće, poput požara, poplava i potresa, kao i posljedice takvih nesreća te im je objašnjeno kako se pravilno ponašati u takvim situacijama. Također, prezentirana im je uloga žurnih službi u zaštiti i spašavanju osoba i imovine te su upoznati s korištenjem jedinstvenog europskog broja 112 za žurne službe.