Koordinacijski sastanci Područnog ureda civilne zaštite Osijek s lokalnom i područnom samoupravom na temu pripreme za nepovoljne vremenske uvjete

U organizaciji Područnog ureda civilne zaštite Osijek održani su radni sastanci s predstavnicima općina i gradova s područja Osječko-baranjske županije vezani uz pripreme za nepovoljne vremenske uvjete te druge aktualne teme.

Radni koordinacijski sastanci održani su od 10. do 17. studenoga 2021. na pet lokacija po gradovima u Belišću, Đakovu, Osijeku, Belom Manastiru i Našicama na kojima su sudjelovali predstavnici općina i gradova te vatrogasnih zajednica. Na radnom sastanku u Osijeku sudjelovali su i zamjenici čelnika Hrvatskih voda VGO za Dunav i donju Dravu te PU osječko- baranjske koji su prisutnima prezentirali pripremne aktivnosti iz svojeg područja nadležnosti kao što su pripreme za obranu od poplava i leda na Dunavu i Dravi, te provedba mjera u zimskoj sezoni sudionika u prometu.

Također na sastancima se govorilo i o osposobljavanju u sustavu civilne zaštite te o pojačanoj kontroli provedbe epidemioloških mjera.

Nakon provedene rasprave oko realizacije zadaća, doneseni su zaključci:

  • Pripreme za nepovoljne vremenske uvjete provode se u okviru nadležnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S). 

  • Osposobljavanje u sustavu civilne zaštite provodit će se u koordinaciji s Ravnateljstvom civilne zaštite i Područnim uredom civilne zaštite Osijek, a to su osposobljavanja čelnika JLP(R)S, članova stožera civilne zaštite kao i provedba osposobljavanja pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene. Stoga je potrebno sve upoznati s revidiranim procjenama i planovima djelovanja civilne zaštite te provesti postupak popune postrojbi civilne zaštite, a što Područni ured civilne zaštite Osijek planira i provesti u idućoj godini kao i desetak vježbi civilne zaštite lokalne, područne i regionalne razine. 

  • Pojačana kontrola provedbe epidemioloških mjera na lokalnoj razini provodi se svakodnevno u okviru nadležnosti JLP(R)S te dostavljaju podatke Županijskom centru 112 Osijek. U svezi provedbe Odluke o uvođenju posebne sigurnosne  mjere obveznog testiranja službenika i namještenika, počela je provedba u svim ustanovama kao i kontrola potvrda.