​Osposobljavanje članova stožera civilne zaštite u Gradu Vukovaru

U gradskoj vijećnici Grada Vukovara 21. veljače 2022. održano je osposobljavanje novih članova stožera civilne zaštite iz općina Borovo, Negoslavci, Markušica i Vođinci. Novoizabrani članovi stožera prošli su osposobljavanje sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite te temeljem programa Nacionalnog nastavnog središta civilne zaštite, Ravnateljstva civilne zaštite.
 
Osposobljavanje su proveli voditelj i djelatnici Službe civilne zaštite Vukovar.