Područni ured civilne zaštite Rijeka

PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA
Riva 10, 51 000 Rijeka
Tel: 051  352 430, 051 352 435, 051 352 437
Fax: 051 321 779

 • ​Služba za prevenciju i pripravnost

 • Županijski centar 112 Rijeka
  Tel: 112
  Fax: 051 215 066
  e- mail: rijeka112@civilna-zastita.hr

 • Služba inspekcijskih poslova
  Fiorello La Guardia 13, 51 000 Rijeka
  Tel: 051 430-439
  Fax: 051 430-424

 • Služba civilne zaštite Gospić
  Kaniža Gospićka 4, 53 000 Gospić
  Tel: 053 112
  Fax: 053 573-666
  e-mail: gospic112@civilna-zastita.hr

 • Služba civilne zaštite Karlovac
  Dr. Vladka Mačeka 8, 47 000 Karlovac
  Tel: 047 606 705, Fax: 047 612 601
  e-mail: karlovac112@civilna-zastita.hr

 • Služba civilne zaštite Pazin
  M.B. Rašana 7, 52 000 Pazin (PP 78)
  Tel: 052 619 050, Fax:  052 624 446
  e-mail: pazin112@civilna-zastita.hr