​Provedena terenska vježba „Jarmina 2023“

S ciljem osposobljavanja učenika i djelatnika škole za postupanje u slučaju izvanrednih situacija, u Osnovnoj školi „Matija Gubec“ Jarmina, u srijedu, 24. svibnja održana je terenska vježba „Jarmina 2023“ na temu požara koji je zahvatio školsku zgradu

Foto: MUP

Vježbom su provjereni Plan evakuacije i spašavanja djelatnika i učenika osnovne škole, postupak aktiviranja žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite, osposobljenost operativnih snaga za gašenje požara,
pronalazak i spašavanje ozlijeđenih te pružanje prve pomoći i zbrinjavanje većeg broja stradalih osoba.
 
Posebna pozornost je bila usmjerena na pravovremeno utvrđivanje brojnog stanja evakuiranih učenika i djelatnika škole te izvješćivanje koordinatora na lokaciji od ravnateljice škole o broju učenika i djelatnika koji se nisu uspjeli evakuirati.

Nakon završenog operativnog dijela vježbe, provedena je analiza s voditeljima timova žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite te ravnateljicom Osnovne škole, na kojoj su detaljno analizirani operativni postupci žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Organizator vježbe bila je Općina Jarmina u suradnji sa Službom civilne zaštite Vukovar, Osnovnom školom „Matija Gubec" Jarmina te žurnim službama i operativnim snagama sustava civilne zaštite. U provedbi su sudjelovali predstavnici Županijskog centra 112 Vukovar, učenici i djelatnici Osnovne škole Matija Gubec, Dobrovoljna vatrogasna postrojba Jarmina, Policijska uprava vukovarsko - srijemska (Operativno – komunikacijski centar i Policijska postaja Vinkovci), Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko - srijemske županije, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci i dio postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Jarmina.

U vježbi je sudjelovalo 50 pripadnika žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite te 79 učenika i 17 djelatnika osnovne škole.