Provedena terenska vježba civilne zaštite „Gornji prud 2023“

U organizaciji Službe civilne zaštite Vukovar i u suradnji sa Stožerom civilne zaštite Općine Borovo, u subotu, 21. listopada 2023. na obali i u rijeci Dunav kod naselja Borovo provedena je terenska vježba civilne zaštite „Gornji prud 2023“

Foto: MUP

Tema vježbe bilo je spašavanje osoba iz potopljenih čamaca, trijaža, pružanje prve pomoći i zbrinjavanje stradalih, pronalazak utopljenika te potraga za nestalim osobama.

Operativni dio vježbe proveden je kod naselja Borovo na desnoj obali rijeke Dunav, u blizini riječnog otoka „Borovska ada“. Scenarijem vježbe predviđen je sudar dviju manjih brodica u kojima se nalazilo nekoliko osoba, u blizini naselja Borovo. Dvije osobe su uspjele isplivati do obale „Borovske ade“, dok se ostalima gubi trag. Očevici ribolovci prijavljuju događaj Županijskom centru 112 Vukovar, koji o nesreći u unutarnjoj plovidbi obavještava Lučku kapetaniju Vukovar, žurne službe i operativne snage sustava civilne zaštite te načelnika Općine Borovo.
 
Vježbom su se provjeravali koordinacija i usklađivanje traganja i spašavanja objekata unutarnje plovidbe u slučaju plovidbene nesreće, prikupljanje i obrada informacija dobivenih od očevidaca nesreće, rad koordinatora na lokaciji te provjera operativnog postupanja aktiviranih žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Borovo.

Uz djelatnike Službe civilne zaštite Vukovar, u vježbi su sudjelovali Lučka kapetanija Vukovar, Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, Policijska uprava vukovarsko-srijemska (Operativno-komunikacijski centar i Policijska postaja Vukovar), HGSS-Stanica Vinkovci, Klub podvodnih aktivnosti Vukovar, Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo, Ribolovno društvo Sloga iz Borova te postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Borovo.
 
Terenska vježba „Gornji prud 2023“. u potpunosti je uspješno provedena.