Provedeno osposobljavanje postrojbe civilne zaštite, povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite

Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite Vukovar u suradnji s Općinom Bošnjaci provela je osposobljavanje za pripadnike postrojbe civilne zaštite opće namjene te povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite Općine Bošnjaci

Foto: MUP
 
Dana 11. ožujka, održano je osposobljavanje kojem su pristupili pripadnici postrojbe i povjerenici/zamjenici koji do sada isto nisu prošli osposobljavanje. Osim navedenih, edukaciji je pristupio i dio operativnih pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bošnjaci. Provedeno je ispred vatrogasnog doma te unutar Doma kulture. Edukacija se sastojala  od praktičnog (obrana od poplava i pružanje prve pomoći) i teorijskog (sustav civilne zaštite, taktika i operativni postupci postrojbe civilne zaštite opće namjene, povjerenika, primjera iz prakse i mjera civilne zaštite) dijela.
 
Osposobljavanje su održali: djelatnik Službe civilne zaštite Vukovar, volonterka iz Gradskog društva Crvenog križa Županja i načelnik Stožera civilne zaštite Općine Bošnjaci.