Područni ured civilne zaštite Osijek

PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE OSIJEK
Gornjodravska obala 95-96, 31 000 Osijek
Tel: 031 209 170
Fax: 031 208 575

 • Služba za prevenciju i pripravnost

 • Županijski centar 112 Osijek
  Tel: 112
  Fax: 031 205 208

 • Služba inspekcijskih poslova

 • Služba civilne zaštite Požega
  Hrvatskih branitelja 82, 34 000 Požega
  Tel: 034 290 600, Fax: 034 290 626

 • Služba civilne zaštite Slavonski Brod
  Naselje Slavonija I/11, 35 103 Slavonski Brod
  Tel: 035 112, Fax: 035 211-319

 • Služba civilne zaštite Virovitica
  Trg bana Josipa Jelačića 18, 33 000 Virovitica
  Tel: 033 725 530, Fax: 075 802 020

 • Služba civilne zaštite Vukovar
  L. Ružičke 1, 32 000 Vukovar
  Tel: 032 450-535, Fax: 032 332-631