Područni ured civilne zaštite Osijek

PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE OSIJEK
Gornjodravska obala 95-96, 31 000 Osijek
Tel: 031 209 170
Fax: 031 208 575

  • Služba za prevenciju i pripravnost

  • Županijski centar 112 Osijek
    Tel: 112
    Fax: 031 205 208

  • Služba inspekcijskih poslova

  • Služba civilne zaštite Požega
    Hrvatskih branitelja 82, 34 000 Požega
    Tel: 034 290 600, Fax: 034 290 626

  • Služba civilne zaštite Slavonski Brod
    Naselje Slavonija I/11, 35 103 Slavonski Brod
    Tel: 035 112, Fax: 035 211-319

  • Služba civilne zaštite Virovitica
    Trg bana Josipa Jelačića 18, 33 000 Virovitica
    Tel: 033 725 530, Fax: 075 802 020

  • Služba civilne zaštite Vukovar
    L. Ružičke 1, 32 000 Vukovar
    Tel: 032 450-535, Fax: 032 332-631