Održana vježba u Bizovcu

Područni ured civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite organizator je promocije sustava civilne zaštite te promicanja suradnje s jedinicama lokalne i područne samouprave, održanih u subotu 25. svibnja 2019. u Nastavno - obučnom centru Bizovac.

Program je uključivao vježbu timova za spašavanje iz vode Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Osijek i postrojbe civilne zaštite Požeško-slavonske županije, nakon koje su se sudionicima obratili gosti i promatrač vježbe - načelnik Stožera civilne zaštite Osječko - baranjske županije i zamjenik župana Goran Ivanović te načelnik općine Bizovac Srećko Vuković. Nisu krili zadovoljstvo viđenim, posebice stručnošću timova, tehnikom kojom raspolažu, ali i nekim inovativnim metodama i tehnikama koje su predstavljene u vježbi.

Nesreće i prirodne katastrofe ne biraju ni mjesto, ni vrijeme. U Slavoniji i Baranji proteklih godina svjedočili smo brojnim poplavama čak i katastrofalnih razmjera. U takvim situacijama ključnu ulogu imaju žurne službe u sustavu civilne zaštite, a njihova spremnost potvrđuje se organiziranjem zajedničkih vježbi. Samom vježbom provjeravana je uvježbanost i obučenost timova u spašavanju stanovništva s poplavom ugroženog područja. Scenarijem vježbe uspostavljena je u sigurnoj zoni baza iz koje kreću timovi u akcije spašavanja, ali i gdje se obavlja prihvat spašenih osoba te njihova evidencija. Prioritet su dobile osobe koje su bile najugroženije odnosno koje su se nalazile u samoj vodi, potom osobe koje su bile na čvrstom tlu okružene vodom koja je nadirala sa svih strana i na kraju osobe koje su bile ugrožene poplavom, ali su se mogle povlačiti u pozadinu na viši teren. Kod spašavanja prioritet je bio prvo izvući u sigurnu zonu bolesne osobe, djecu i starce. Područje s kojeg je obavljano spašavanje snimano je iz zraka dronom te su podaci o situaciji dostavljani spasilačkim timovima, a ujedno je i obavljana kontrola terena za preostalim osobama kojima je potrebna pomoć.

Sigurna i snažna komunikacijska mreža pomaže onima koji prvi reagiraju tj. službama spašavanja i organizacijama da surađuju i koordiniraju svoje planove za akcije spašavanja. U sklopu vježbe udruga "Osijek Wireless" demonstrirala je komunikacijski sustav MeshPoint One.

U drugom dijelu programa održana je EKO akcija na bizovačkom Bajeru u organizaciji “Udruge SPAS – za promociju i promicanje sustava civilne zaštite” te sportsko ribolovnog društva “Bandar” Bizovac, a sudionici iste bili su i Ronilački centar Osijek kao i Ronilački klub Požega. Akcija čišćenja dna jezera uz kupalište protekla je uspješno jer je bilo vrlo malo odbačenog otpada, što su ronioci, članovi udruge i ribiči zbrinuli na propisani način.
 
Sudionici, organizatori i pokrovitelji vježbe civilne zaštite i EKO akcije bili su Područni ured civilne zaštite Osijek, Državna intervencijska postojba civilne zaštite Osijek, “Udruga SPAS – za promociju i promicanje sustava civilne zaštite”, Ronilački centar Osijek, Ronilački klub Požega, Sportsko ribolovno društvo “Bandar” Bizovac, Općina Bizovac i Osječko - baranjska županija.