Provedeno osposobljavanje novoizabranih članova stožera civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Djelatnici Službe civilne zaštite Vukovar proveli su, 12. prosinca 2023., u maloj županijskoj vijećnici u Vukovaru, posljednje ovogodišnje osposobljavanje novoizabranih članova stožera civilne zaštite općina i gradova s područja Vukovarsko-srijemske županije

Foto: MUP

Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, članovi stožera civilne zaštite dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od godine dana od imenovanja, a za što je Ravnateljstvo civilne zaštite izradilo program, s naglaskom na upravljanje izvanrednim događajima te provođenje mjera i postupaka za učinkovito djelovanje u nesrećama i katastrofama.

Novoizabranim članovima stožera civilne zaštite prezentirane su temeljne odrednice sustava civilne zaštite, planski dokumenti u sustavu civilne zaštite, stožerno upravljanje u kriznim događajima, odnosi s javnošću i medijima te su na kraju odrađene simulacijske vježbe na temu tehničko-tehnoloških nesreća u prometu. Do sada, edukacijama su prisustvovala 123 novoizabrana člana stožera s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Cilj osposobljavanja je pripremiti sve nositelje sudionika i operativnih snaga za učinkovitu provedbu njihovih poslova i zadaća, osiguranje kvalitete vođenja, koordiniranja i upravljanja događajima, učinkovitiju zaštitu ljudi, okoliša i dobara te jačanje otpornosti na svim razinama.