Područni ured civilne zaštite Osijek nastavlja s edukacijama djece

Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Osijek proveli su od 22. do 26. siječnja 2024. edukacije za učenike i djecu u osnovnim školama i dječjim vrtićima u sklopu Nacionalnog programa edukacije djece u području zaštite i spašavanja  te opasnosti od mina

Foto: MUP

Cilj edukacija je djeci odmalena ukazati na neželjene posljedice rizičnih ponašanja te na važnost pravilnog ponašanja i postupanja ako se nađu na područjima zahvaćenim nesrećom ili katastrofom.

Područni ured civilne zaštite Osijek proveo je edukacije djece u Osnovnoj školi „Frana Krste Frankopana“ u Osijeku te dječjem vrtiću „Osijek“. Edukacija se provela u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave Osječko-baranjske županije i DVD-om Osijek Donji grad. Također, Služba civilne zaštite Virovitica provela je edukacije djece u osnovnoj školi Suhopolje u njihovim područnim školama Borova, Pčelić i Pepelane.

Kroz prezentacije i animirane sadržaje djeca su upoznata s važnošću jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 te načinima sigurnog ponašanja u izvanrednim situacijama poput poplave, požara i potresa, kao i njihovim posljedicama. Prikazana im je uloga žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite u spašavanju osoba i imovine te kako se ponašati u takvim događajima.

Nakon edukacije djeci je uručena edukativno zabavna igra „Zemlja rizika“ putem koje na zanimljiv način uče što mogu učiniti kako bi bili sigurniji u slučaju potresa, poplave i drugih nepogoda. Uz sve korisne informacije, podijeljen im je prigodni promotivno-edukativni materijal.