Obilježen Dan civilne zaštite u Virovitici

Foto: MUP

Povodom Dana civilne zaštite je u zgradi Opće bolnice Virovitica u ponedjeljak, 27. veljače održana pokazna vježba evakuacije i spašavanja osoba u slučaju iznenadne situacije.

Cilj vježbe “Plamen 2023.” bio je praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja Opće bolnice Virovitica, kao i postupanja u kriznim situacijama te spremnost djelatnika u slučaju moguće nesreće. Tema vježbe bila je gašenje požara, evakuacija i spašavanje djelatnika OB Virovitica zbog požara u ambulanti. Vježba koja se odvijala u realnom vremenu i koja je započela u 9 sati, trajala je ukupno 45 minuta.
 
U vježbi su, osim djelatnika Opće bolnice Virovitica i Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije, sudjelovali djelatnici Službe civilne zaštite Virovitica putem Županijskog centra 112, Javne vatrogasne postrojbe Virovitica, Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) – Stanica Orahovica, Policijske uprave virovitičko-podravske i Policijske postaje Virovitica te djelatnici Društva crvenog križa Virovitičko-podravske županije.
 
Djelatnici Službe civilne zaštite Virovitica su utorak, 28. veljače održali i edukaciju djece u područnoj školi Vladimir Nazor u Koriji. Uz djelatnike Službe civilne zaštite Virovitica, sudjelovali su predstavnici JVP Virovitica i djelatnica HGSS stanice Orahovica koji su prezentirali svoj rad i opremu koju koriste.