Osposobljavanje postrojbe civilne zaštite te povjerenika i zamjenika povjerenika Općine Vrbanja

Foto: MUP

Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite Vukovar je u nedjelju, 9. listopada provela osposobljavanje za pripadnike postrojbe civilne zaštite opće namjene te povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite Općine Vrbanja.
 
Osposobljavanje je provedeno u suradnji s Općinom Vrbanja i Gradskim društvom Crvenog križa Županja za pripadnike koji do sada nisu pristupili osposobljavanju.

U praktičnom dijelu  sudionici su uvježbavali pružanje prve pomoći te postupke prilikom obrane od poplava. U teorijskom dijelu predstavljen je sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, operativni postupci te mjere civilne zaštite kroz primjere iz prakse.

Na kraju edukacije, načelnik Stožera civilne zaštite općine Vrbanja upoznao je sudionike osposobljavanja s Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Općine Vrbanja te Planom djelovanja civilne zaštite.