​Projekti prevencije i pripravnosti u području civilne zaštite

Služba civilne zaštite Vukovar je 19. travnja 2022. sudjelovala na dva radna sastanka u Razvojnoj agenciji Vukovarsko - srijemske županije

Foto: MUP

Teme sastanaka su bile izrada i prijava projekata na natječaj Mehanizma civilne zaštite Europske unije. Na prvom se razgovaralo o izradi projekta vezano za radove na vodi i tehničke intervencije u prekograničnom području. Na istom su sudjelovali i predstavnici Vatrogasne zajednice Vukovarsko - srijemske županije. Drugi sastanak je održan putem Zoom aplikacije, a na istom su sudjelovali i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međunarodnu suradnju i lokalnu samoupravu iz Novog Sada, Republika Srbija. Tema ovog sastanka bila je izrada i prijava projekta vezano za podizanje svijesti, sigurnosti i edukacije ranjivih skupina u prekograničnom području u slučaju prijetnje ili nastanka velike nesreće ili katastrofe. Dogovoreno je da se ideje i zamisli usuglase te prezentiraju na sljedećim sastancima koji će se održati za desetak dana.