Provedeno osposobljavanje pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene i povjerenika Općine Nuštar

Služba civilne zaštite Vukovar je, u suradnji s djelatnicima Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci i načelnikom Stožera civilne zaštite Općine Nuštar, 5. studenog 2022., provela osposobljavanje pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene te povjerenika civilne zaštite Općine Nuštar.

Foto: MUP

Osposobljavanje pripadnika i povjerenika je provedeno kroz teorijski i praktični dio.

U teorijskom dijelu osposobljavanja sudionike su upoznali sa sustavom civilne zaštite, operativnim postupcima postrojbe civilne zaštite opće namjene i povjerenika te mjerama civilne zaštite kroz primjere iz praksi, kao i procjenama rizika i planom djelovanja na području Općine Nuštar. Prezentirani su im primjeri iz prakse koji se odnose na poplave i migrantsku krizu.

U praktičnom dijelu uvježbavano je pružanje prve pomoći te postupci prilikom obrane od poplava – punjenje vreća pijeskom i izgradnja zečjih nasipa.