Tehničko-taktički zbor operativnih snaga sustava civilne zaštite povodom Dana Grada Lipika

Služba civilne zaštite Požega je u suradnji s Gradom Lipikom, 20. rujna 2023., povodom obilježavanja Dana Grada Lipika, organizirala tehničko-taktički zbor na kojem su operativne snage sustava civilne zaštite predstavile specijalističku opremu koju koriste u najsloženijim akcijama

Foto: MUP
 
Pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Osijek predstavili su opremu za traganje i  spašavanje, zapovjedno-komunikacijsko vozilo, robota za rad u ekstremnim uvjetima, a posjetitelji su se na info pultu Ravnateljstva civilne zaštite mogli informirati i dobiti razne brošure i upute za postupanje u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća.
 
Uz djelatnike Ravnateljstva civilne zaštite, svoju opremu su predstavili i DVD Lipik, JVP Požeško – slavonske županije, Gradsko Društvo Crvenog križa Pakrac, HGSS stanica Požega ispostava Pakrac - Lipik, Zavod za hitnu medicinu Požeško slavonske županije, HMP Pakrac, Policijska uprava Požeško-slavonska, Policijska postaja Pakrac te udruge Radioamaterski klub Poljana, Ronilački klub Požega i Planinarsko društvo Lipa.
 
Prezentaciju žurnih službi i operativnih snaga civilne zaštite otvorio je gradonačelnik Lipika Vinko Kasana, a izloženu opremu obišli su i zamjenik županice i načelnik Stožera civilne zaštite Požeško-slavonske županije Ferdinand Troha, gradonačelnici i općinski načelnici Požeško-slavonske županije u pratnji voditelja Službe civilne zaštite Požega.