„Potraga za nestalom osobom –Županjski virovi 2020“

Temeljem godišnjeg Plana vježbi sustava civilne zaštite za 2020. godinu i Odluke gradonačelnika Grada Županje, provedena je terenska vježba „Potraga za nestalom osobom –Županjski virovi 2020.“.
 
Nositelj vježbe bio je Grad Županja, a suorganizatori Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH - Područni ured civilne zaštite Osijek – Služba civilne zaštite Vukovar, PU Vukovarsko-srijemska i HGSS – stanica Vinkovci.
 
Cilj vježbe je bila  provjera opremljenosti, osposobljenosti  i operativnog djelovanja sudionika sustava civilne zaštite lokalne i područne razine.
 
Vježba je započela pozivom izgubljene i ozlijeđene osobe iz šume „ Kusare“  prema Županijskom centru 112. Sukladno standardnom operativnom postupku navedeni centar je obavijestio nadležne službe te gradonačelnika Grada Županje. Sukladno preporuci Službe civilne zaštite Vukovar, gradonačelnik je aktivirao Dobrovoljno vatrogasno društvo Županja,  lovačku udrugu Gaj, ribolovnu udrugu Sava  te dio postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Županje. Na zahtjev Policijske uprave vukovarsko-srijemske Služba civilne zaštite Vukovar aktivirala je Hrvatsku gorsku službu spašavanja – Stanicu Vinkovci. Načelnik stožera civilne zaštite Grada Županje  odredio je koordinatora na lokaciji (član HGSS-Stanice Vinkovci) te je istom i uručio pisanu „Odluku“.
 
Temeljem dobivenih podataka koordinator na lokaciji (HGSS) te voditelji potražnih timova  pripremili su i organizirali potražnu akciju. Sukladno „Elaboratu“ vježbe ustrojena su dva potražna tima, zatim upravljačka skupina te tim za osiguranje lokacije. U vježbi je ukupno sudjelovalo 45 sudionika.
 
Izgubljena  i ozlijeđena osoba pronađena je u šumi, zatim joj je na propisan način pružena prva pomoć te je transportirana do lokacije zapovjednog vozila.  Operativni dio vježbe trajao je od 09:00 do 12:00 sati te je provedena sukladno epidemiološkim mjerama. Inicijalna analiza vježbe provedena je u lovačkom domu LU Gaj.
 
U vježbi su sudjelovali:
  • Grad Županja
  • MUP RH – Ravnateljstvo civilne zaštite – PUCZ Osijek - Služba civilne zaštite Vukovar,
  • PU Vukovarsko-srijemska – Operativno-komunikacijski centar i Postaja granične policije
  • Županja,
  • Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Vinkovci,
  • Dobrovoljno vatrogasno društvo Županja,
  • Lovačka udruga Gaj,
  • Ribolovna udruga Sava i
  • Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Županje