Održana vježba civilne zaštite "BS Potres 2023“

U organizaciji Općine Brodski Stupnik, 6. svibnja 2023. godine održana je vježba civilne zaštite „BS Potres 2023“

Foto: MUP

Tema vježbe bila je spašavanje unesrećenih osoba iz objekta pogođenog jakim potresom te gašenje požara objekta.
 
Vježba je održana s ciljem uvježbavanja i podizanja razine osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite za djelovanje u situaciji potresa na području Općine Brodski Stupnik.
 
U vježbi su sudjelovali članovi Stožera civilne zaštite Općine Brodski Stupnik, postrojba opće namjene i povjerenici civilne zaštite Općine Brodski Stupnik, djelatnici Službe civilne zaštite Slavonski Brod, Policijske postaje Slavonski Brod i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brodski Stupnik te pripadnici HGSS - Stanice Slavonski Brod, Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod i DVD-a Brodski Stupnik.
 
Na kraju je održana analiza vježbe sa svim sudionicima, pri čemu su organizacija, kao i sama provedba vježbe ocijenjeni uspješnima.
 
Zaključeno je kako su sve žurne službe pokazale spremnost reagiranja na izvanredne događaje u zadanim vremenskim okvirima, a pravci evakuacije unesrećenih pokazali su se ispravnima.

Služba civilne zaštite Slavonski Brod bila je uključena u kontrolnu skupinu i tim za analizu vježbe, a komunikacija prema operativnim snagama sustava civilne zaštite i žurnim službama odvijala se preko Županijskog centra 112 Slavonski Brod.