Područni ured civilne zaštite Varaždin

PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE VARAŽDIN

Pročelnik: IVICA MATOŠIĆ

Kratka 1/IV, 42 000 Varaždin
Telefon: (+385) 42 404 900
Fax: (+385) 42 404 915​
e-mail: PUCZ.Varazdin@civilna-zastita.hr
 

 • Služba za prevenciju i​ pripravnost

Voditelj: NEDELJKO KUČEJ
Telefon: (+385) 42 404 906

 • Županijski centar 112 Varaždin

Fax: (+385) 42 404 915
e-mail: varazdin112@civilna-zastita.hr
Voditelj: ZDRAVKO LAZAR
Telefon: (+385) 42 404 904

 • Služba inspekcijskih poslova

Varaždin Kratka ulica 1/IV
Voditelj službe: DARIO POLJAK
Telefon: (+385) 42 372 285, 42 404 912, 42 404 908
Fax: (+385) 42 372 328  
E-mail: dpoljak3@mup.hr
             inspekcija.varazdin@civilna-zastita.hr


 • SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE BJELOVAR

Ivana Gundulića 1/I, 43 000 Bjelovar
Telefon: (+385) 43 225 847
Fax: (+385) 43 241 607
Voditelj: ŽELJKO VUKOJA
Telefon: (+385) 43 225 844

 • Odjel inspekcije

Bjelovar, Vlahe Paljetka 2
Voditeljica Odjela: VESNA MOLNAR
Telefoni: (+385) 43 270 388, 43 225 845, 43 225 850
Fax: (+385) 43 270 290  
E-mail: zvlatkovic@mup.hr
             inspekcija.bjelovar@civilna-zastita.hr


 • SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE ČAKOVEC

Zrinsko - Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
Telefoni: (+385) 40 370 110, 370 111, 370 112 
Fax: (+385) 40 311 320
Voditelj: LADISLAV SÖKE
Telefon: (+385) 40 370 116

 • Odjel inspekcije

Čakovec, Jakova Gotovca 7
Voditeljica Odjela: TATJANA BABIĆ
Telefoni: (+385) 40 373 040, 40 373 098
Fax: (+385) 40 373 149  
E-mail: tbabic@mup.hr
             inspekcija.cakovec@civilna-zastita.hr


 • SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE KOPRIVNICA

Ulica hrvatske državnosti 7, 48 000 Koprivnica
Telefon: (+385) 48 621 924
Fax: (+385) 48 622 662
Voditelj: MIROSLAV BLAŽOTIĆ
Telefon: (+385) 48 672 424

 • Odjel inspekcije

Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 18
Voditelj Odjela: TIHOMIR KALAUS
Telefoni: (+385) 48 656 411, 48 656 469, 48 656 470
Fax: (+385) 48 656 499  
E-mail: tkalaus@mup.hr
             inspekcija.koprivnica@civilna-zastita.hr


 • SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE KRAPINA

Ul. Ivana Rendića 7, 49 000 Krapina
Telefon: (+385) 49 327 700
Fax: (+385) 49 225 233
Voditelj: MIRO KLASIČEK
Telefon: (+385) 49 327 704

 • Odjel inspekcije

Krapina, Dr. Franje Tuđmana 10
Voditelj Odjela: BRANKO VIDOVIĆ
Telefoni: (+385) 49 374 382, 49 374 388
Fax: (+385) 49 374 340  
E-mail: branko   vidovic@mup.hr
             inspekcija.krapina@civilna-zastita.hr