Vježba evakuacije i spašavanja u Elektrani Grubišno Polje

U zajedničkoj organizaciji Službe civilne zaštite Bjelovar, tvrtke Elektrana Grubišno Polje d.o.o. Daruvar i Javne vatrogasne postrojbe Grubišno Polje, 26. lipnja 2023. provedena je vježba evakuacije, gašenja požara te spašavanja i zbrinjavanja ozlijeđenog radnika

Foto: MUP

Cilj vježbe bila je praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja te početnog gašenja požara na Elektrani, provjera osposobljenosti radnika za postupanje u slučaju izvanrednih situacija kao i brzine intervencije i načina postupanja žurnih službi.
 
Vježba je provedena u krugu Kogeneracijskog postrojenja - elektrane na biomasu, prema scenariju otvorenog požara ulja na objektu turbine. Osim djelatnika Elektrane i Službe civilne zaštite Bjelovar, u vježbi su operativno sudjelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grubišno Polje pri simulaciji gašenja požara, članovi Hrvatske gorske službe spašavanja pri pronalasku i spašavanju unesrećenog radnika te djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije pri medicinskom zbrinjavanju ozlijeđene osobe, Policijske postaje Grubišno Polje sa OKC-om PU bjelovarsko-bilogorske te Županijskog centra 112 koji je imao ulogu aktiviranja i koordiniranja navedenih žurnih službi.
 
Kao promatrači, nazočili su predstavnici Stožera civilne zaštite i grada Grubišnog Polja.
 
Po završetku vježbe provedena je analiza, pri čemu je utvrđeno kako su svi sudionici pokazali spremnost na žurno reagiranje i potrebnu razinu osposobljenosti za potencijalno opasnu situaciju te su profesionalno pristupili provođenju zadaća, koje su obavili bez utvrđenih pogrešaka.