Radni sastanak predstavnika Službe civilne zaštite Krapina i Hrvatskih voda- Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Krapina – Sutla“

Predstavnici Službe civilne zaštite Krapina su danas, 29. listopada održali radni sastanak u Hrvatskim vodama - Vodnogospodarski odjel za gornju Savu - Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Krapina - Sutla“ sa sjedištem u Velikom Trgovišću, a s ciljem  upoznavanja pravnih osoba sa  sustavom civilne zaštite, poboljšanja koordinacije i suradnje u slučaju pojave poplave. Ispred Hrvatskih voda sastanku su prisustvovali voditelj i zamjenik voditelja Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Krapina – Sutla“.

Na sastanku su predstavnici  Službe civilne zaštite Krapina upoznali prisutne s novim ustrojem Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Varaždin, Službe civilne zaštite Krapina.

Također, predstavnici Vodnogospodarske ispostave za mali Mali sliv „Krapina – Sutla“ upoznali su predstavnike Službe civilne zaštite Krapina s ustrojem Hrvatskih voda – VGO Gornja Sava - VGI mali sliv „Krapina – Sutla“,  sa sustavom obrane od poplava na području koje pokriva navedena Vodnogospodarska ispostava te s planskim dokumentima obrane od poplave.

Zajedno su obišli i razgledali radove na modernizaciji i nadogradnji brane Vonarje na Sutlanskom jezeru s hrvatske strane, koja znači veću sigurnost ovog kraja po pitanju obrana od poplave jer će se tu akumulirati veliki dio voda rijeke Sutle koje će nizvodno manje prijetiti naseljenim mjestima i poljoprivrednim površinama. Brana Vonarje nalazi se na području hrvatske općine Zagorska sela i slovenske općine Podčetrtek.

Rijeka Sutla formira prirodnu granica između Hrvatske i Slovenije, a kod pojave velikih voda Sutla se gotovo cijelim tokom izlijeva iz korita i plavi okolne kuće i poljoprivredne površine, kako na hrvatskoj, tako i na slovenskoj strani. Brana Vonarje najznačajnija je regulacijska i zaštitna vodna građevina na Sutli. Izgrađena je potkraj 70-ih godina 20. stoljeća, visine 12 metara i duljine krune 120 metara kao višenamjenska akumulacija, za vodoopskrbu, navodnjavanje i zadržavanje vodnog vala. Brana je krajem 80-ih godina prestala služiti za vodoopskrbu, a danas je njezina osnovna namjena zadržavanje vodnog vala rijeke Sutle i povećanje zaštite od poplava. Nakon završetka radova, predviđena je potpuna funkcionalnost brane u skladu s najvišim europskim standardima.
Radovima na modernizaciji i nadogradnji brane Vonarje osigurat će se sigurnost i funkcionalnost brane te unaprijediti upravljanje njezinim radom, sve u cilju zadržavanja visokih voda rijeke Sutle te smanjenja rizika od poplava na području nizvodno od brane.

Navedeni  projekt zajednički provode Hrvatske vode i Direkcija za vode Republike Slovenije, a dijelom je sufinanciran i sredstvima EU kroz Projekt FRISCO 2.1.

Radovi koji se provode uključuju obnovu konstruktivnih elemenata brane, zamjenu dotrajale hidromehaničke i upravljačke opreme, zamjenu i dogradnju električnih instalacija i opreme te ugradnju opreme za automatizaciju upravljanja, daljinskog nadzora rada i stanja brane.

Prema riječima predstavnika Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Krapina – Sutla“ završetak radova očekuje se polovicom studenog 2019. godine.