Aktivnosti Područnog ureda civilne zaštite Varaždin tijekom siječnja 2024.

Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin tijekom siječnja nastavili su s edukacijom djece i građana te su sudjelovali u podjeli paketa za djecu i obitelji raseljene iz Ukrajine 

Foto: MUP

Edukacije djece provedene su, 27. siječnja u Osnovnoj školi Višnjica i Područnoj školi Cvetlin te 31. siječnja u Osnovnoj školi Kamenica i Područnoj školi Žarovnica.
 
Također, u sklopu edukacije djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin posjetili su 30. siječnja, Udrugu za osobe s invaliditetom „Ludbreško sunce“ u Ludbregu te Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ u Varaždinu, gdje su proveli edukaciju polaznika iz područja civilne zaštite.
 
Djeca su kroz interaktivno predavanje upoznata s jedinstvenim europskim brojem za hitne službe 112, radom žurnih službi te ispravnim načinima postupanja u slučaju požara, potresa i poplave. Osim korisnih znanja, djeca su dobila i edukativne igre „Zemlja rizika“ te brošure „Usvojimo znanja da šteta bude manja“, kojima su se posebno obradovali. Djelatnicima škola i Udruzi za osobe s invaliditetom „Ludbreško sunce“ i Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“, uručen je Priručnik za odgojno - obrazovne radnike u provedbi obrazovanja osnovno školske djece u području smanjenja rizika od katastrofa.
 
Osim aktivnosti edukacija, djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin, pružili su podršku ideji Ureda UNICEF-a i Društva za psihološku pomoć te sudjelovali u aktivnostima pripreme i isporuke paketa za djecu i obitelji raseljenih iz Ukrajine, a koji borave u kolektivnim i privatnim smještajima na području Varaždinske županije. Donacije paketa s potrepštinama za djecu i odrasle osobe raseljene iz Ukrajine započela je još u rujnu 2023. godine. Uključivši se u ovu aktivnost, djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin pokazali su spremnost za suradnju koja ima za cilj rješavanje izazova vezanih za smještaj i boravak s naglaskom na unapređenje kvalitete života raseljene djece i obitelji iz Ukrajine, a koji su smješteni u Hrvatskoj.