Edukacija djece u VI. osnovnoj školi Varaždin

Djelatnici Službe za prevenciju i pripravnost Područnog ureda civilne zaštite Varaždin održali su danas, 25. svibnja 2023.godine, u najvećoj varaždinskoj školi edukaciju za 90 učenika drugih razreda iz područja smanjenja rizika od katastrofa

Foto: MUP

Učenicima je prikazan prilagođen multimedijski materijal putem kojeg su upoznati s načinom sigurnog postupanja i ponašanja u velikim nesrećama i katastrofama. Naglasak je bio na rizicima vezanim uz pojavu požara, potresa, poplava i drugih prirodnih ili ljudski izazvanih katastrofa i nesreća. Djeca su upoznata s važnošću i funkcijom jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112, a posebno zanimanje izazvala je uspostava poziva s brojem 112 prilikom kojeg je locirano mjesto poziva i broj mobitela pozivatelja. Također, djeci su predstavljene operativne snage sustava civilne zaštite te objašnjene njihove uloge i zadaće.
 
Predavanje je održano prilagođenim pristupom toj dobnoj skupini, postavljanjem pitanja te uključivanjem djece u raspravu. Primjerima iz prezentacije, ali i stvarnog života, djeca su aktivno sudjelovala u scenarijima potencijalnih opasnosti te su upućena na  konkretna postupanja u slučaju opasnosti.
 
Uz učenike edukaciji su prisustvovale i učiteljice te pedagog i psiholog škole.
 
Uz pozitivne reakcije, ovakvim pristupom ostvaren je cilj da se djeca od najranije dobi upoznaju sa sustavom civilne zaštite te da ih se potiče na promišljanje na temu identifikacije i smanjenja rizika od katastrofa.