Održana edukacija građana u općini Cestica

Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin su u ponedjeljak, 9. listopada 2023., proveli edukaciju građana općine Cestica iz područja civilne zaštite s posebnim naglaskom na ulogu građana prilikom provođenja preventivnih mjera i aktivnosti

Foto: MUP

Ovom prilikom, obzirom na učestale poplave i blizine hidroakumulacije Hidroelektrane Varaždin, naglasak je bio na riziku od poplave uslijed pucanja brane. Prilikom prezentacije je istaknuta nezaobilazna uloga građana u zaštiti i spašavanju. Također, upoznati su s identificiranim rizicima općine, kao i sa sustavom za rano upozoravanje i upravljanje krizama. 

Edukacija je provedena kao dio radionice u sklopu ERASMUS +KA210 partnerskog projekta „PARTICIPRO“ u koji su uključeni i predstavnici Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, Društva Crvenog križa Varaždinske županije te Varaždinske županije. 

Cilj ovog osposobljavanja je upravo stjecanje stručnih znanja i vještina sa svrhom podizanja svijesti građana za djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama.

Na edukaciju su se odazvali brojni građani iz mjesta Otok Virje, s područja uz nasip, koji su pozdravili ovaj način edukacije iz područja civilne zaštite, a svim prisutnima su podijeljeni i informativni letci vezani uz smanjenje rizika od poplave.