Edukacija u Odgojnom domu Ivanec

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/pahinsko slika1.jpg
U Odgojnom domu Ivanec -  Pahinsko 12.ožujka 2021. godine održana je edukacija na temu „Potres“. Odgojni dom je ustanova koja se bavi preodgojem maloljetnika i mlađih punoljetnika. Unutar ustanove djeluje interna škola, a koja je prema dobivenom naputku Ministarstva znanosti i  obrazovanja morali organizirati edukaciju te odraditi vježbu evakuacije i spašavanja u slučaju potresa. Edukaciju je održao Nedeljko Kučej, samostalni nadzornik za prevenciju i pripravnost, djelatnik Područnog ureda civilne zaštite Varaždin. Pritom su sudjelovali korisnici i jedan dio zaposlenika poštujući  epidemiološke mjere vezane uz bolest COVID-19. Nakon odrađene edukacije izvedena je vježba evakuacije i spašavanja u slučaju potresa u organizaciji samog Odgojnog doma. Naime prema čl. 55. Zakona  o zaštiti na radu (NN 071/2014) stoji da je poslodavac obvezan osposobiti radnike da u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika za život i zdravlje, kojima su izloženi ili bi mogli biti izloženi, a o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu, mogu samostalno poduzeti mjere i provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloživim tehničkim sredstvima, kako bi rizike otklonili ili smanjili. Osposobljavanje radnika obuhvaća upoznavanje radnika s planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja te provođenje praktične vježbe evakuacije i spašavanja najmanje jednom u dvije godine.
U edukativnom djelu prisutni su upoznati sa sustavom civilne zaštite, sa ustrojem, važnošću i ulogom istog te potrebom za pružanjem osobne i uzajamne pomoći prilikom velike nesreće ili katastrofe s fokusom na potres. Kroz edukativan materijal i video lekcije naglasak je stavljen na ponašanje prije, tijekom i nakon potresa. Provedena je i analiza sigurnih i nesigurnih mjesta u učionici, drugim prostorijama škole i predviđenim zbornim mjestima u blizini škole.