Posjet učenika Županijskom centru 112 Bjelovar

Služba civilne zaštite Bjelovar je uz obilježavanje Dana europskog broja za hitne službe 112 organizirala posjet djece Županijskom centru 112 Bjelovar 

Foto: MUP

Tom su prigodom učenicima I. osnovne škole Bjelovar predstavljeni uloga, opseg aktivnosti i oprema Županijskog centra 112 te je održana prigodna edukativna prezentacija o sustavu civilne zaštite, žurnim službama i drugim važnim sudionicima sustava. Posebno zanimljiva bila im je simulacija upućivanja poziva na broj 112 od strane učenika.

U okviru aktivnosti obilježavanja Dana broja 112 provedena je vježba evakuacije u četiri srednje škole u Bjelovaru, simulacijom požara i korištenjem dimnih efekata. U vježbama je sudjelovalo oko 700 učenika i nastavnog te pomoćnog osoblja škola.