Održana vježba evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi Janka Leskovara

U Osnovnoj školi Janka Leskovara je danas, 7. lipnja 2023., održana vježba civilne zaštite Grada Pregrade „Potres 2023“

Foto: MUP

Vježba je održana s ciljem provjere Plana evakuacije i spašavanja Osnovne škole OŠ Janka Leskovara te spašavanja učenika i zaposlenika u slučaju mogućeg potresa i požara. Osim osposobljenosti djelatnika i polaznika škole za postupanje u slučaju izvanrednih situacija te valjanosti predviđenih pravaca evakuacije, promatrala se osposobljenost i postupak u intervenciji operativnih snaga sustava civilne zaštite i žurnih službi.

Prema scenariju vježbe razoran potres je pogodio grad Pregradu te izazvao materijalnu štetu u zgradi škole i požar u kotlovnici. Djelatnici škole su evakuirali učenike iz prostora škole i nakon provjere brojnog stanja utvrdili kako nedostaje nekolicina učenika i zaposlenik škole. Vatrogasne snage nakon toga gase požar i pronalaze šest učenika škole koje predaju Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko zagorske županije – Ispostava Pregrada provodi medicinsku trijažu povrijeđenih osoba koje kasnije zbrinjava ekipa GDCK Pregrada.

Uz djelatnike Službe civilne zaštite Krapina, na vježbi su sudjelovali djelatnici i učenici Osnovne škole Janka Leskovara, djelatnici Policijske uprave Krapinsko-zagorske, Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije i Vatrogasnog operativnog centra te predstavnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Grada Pregrade i Gradskog Društva Crvenog križa Pregrada.

Služba civilne zaštite Krapina je bila uključena u pripremu i provedbu vježbe te kao dio upravljačke skupine i tima za analizu vježbe.  Komunikacija prema operativnim snagama sustava civilne zaštite i žurnim službama odvijala se putem Županijskog centra 112 Krapina.