Održana edukacija građana u Općini Goričan

Djelatnici Službe civilne zaštite Čakovec su u srijedu, 5. srpnja 2023., proveli edukaciju građana općine Goričan pod nazivom „Ostanimo sigurni“ u cilju jačanja osobne sigurnosti i podizanja svijesti od rizika

Foto: MUP

Građani su se na edukaciji upoznali sa sustavom civilne zaštite te svojom ulogom u zaštiti i spašavanju, istaknute su vrste velikih nesreća i katastrofa ovisno o uzrocima nastanka i s posebnim osvrtom na prirodne i tehničko-tehnološke nesreće te postupke i djelovanje prije, za vrijeme, nakon velikih nesreća i katastrofa.

Također, upoznati su s identificiranim rizicima općine Goričan, kao i sa sustavom za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Tom prilikom istaknuta je uloga jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 kao i Županijskog centra 112.

Uz djelatnike Službe civilne zaštite Čakovec, bili su uključeni predsjednik DVD-a Goričan i ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Čakovec.

Po završetku edukacije, otvorena je rasprava u kojoj su građani istaknuli korisnost edukacije i pozdravili ovaj oblik upoznavanja sa sustavom civilne zaštite te su im podijeljene prigodne brošure vezane uz najizglednije opasnosti i preventivno samozaštitno postupanje nakon pojave potresa, suša, ekstremnih temperatura ili snijega i leda, odnosno nastanka požara, pojave poplava ili klizišta.