Aktivnosti Područnog ureda civilne zaštite Varaždin tijekom prosinca 2023.

Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin tijekom prosinca nastavili su s edukacijama učenika nižih razreda osnovnih škola, sudjelovali na radionici i radnom sastanku te primili spomen medalju

Foto: MUP

Edukacije djece provedene su, 7. prosinca u Osnovnoj školi Beletinec, 8. prosinca u Osnovnoj školi Breznički Hum, 12. prosinca u Osnovnoj školi Vidovec u koju su bili uključeni i učenici iz Područne škole Nedeljanec, 13. prosinca u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ u Svetom Iliji te 18. prosinca u Osnovnoj školi Bisag. Ovim edukacijama bilo je obuhvaćeno ukupno 160 djece.

Djeca su kroz interaktivno predavanje upoznata s jedinstvenim europskim brojem za hitne službe 112, radom žurnih službi te ispravnim načinima postupanja u slučaju požara, potresa i poplave. Osim korisnih znanja, djeca su dobila i edukativne igre „Zemlja rizika“ te brošure „Usvojimo znanja da šteta bude manja“, kojima su se posebno obradovali.

Osim aktivnosti edukacije djece, djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin, nazočili su, 4. prosinca u Ludbregu, radionici međuresorne suradnje radi uspostave timova za rad s Romima u sklopu projekta „Izgradnja mreže podrške i jačanja međuresorne suradnje za integraciju Roma na području Varaždinske županije“. Organizator aktivnosti bila je Udruga za razvoj životnih vještina i sposobnosti obitelji i pojedinca „Uz vas“. Cilj radionice bio je povezivanje djelatnika (praktičara) koji rade s romskom populacijom u bilo kojoj sferi - od školstva, zdravstva, socijalne skrbi, policije, pravosuđa, jedinica lokalne samouprave, predstavnika Roma, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te udruga koje se bave zaštitom ranjivih skupina radi uspostave neformalnih timova. Osim djelatnika Područnog ureda civilne zaštite Varaždin, radionici su nazočili predstavnici Probacijskog ureda u Varaždinu, predstavnici osnovnih škola, predstavnik Udruge Roma, predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Varaždin, Ispostava Ludbreg, predstavnici Policijske postaje Ludbreg te predstavnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Ludbreg.

Također, djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin, 14. prosinca prisustvovali su radnom sastanku s predstavnicima Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina, a koji je partner sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske u projektu „IzaZOVI u krizi“ koji se provodi u 9 županija, između ostalog i u Varaždinskoj. Razlog ovog sastanka bila je nastavna suradnja, razmjena informacija te rad na unapređenju sustava civilne zaštite na lokalnoj i regionalnoj razini u cilju što kvalitetnije zaštite i spašavanja osoba s invaliditetom u rizičnim situacijama i kriznim stanjima.

Predstavnik Područnog ureda civilne zaštite Varaždin, u nedjelju, 17. prosinca prisustvovao je svečanoj sjednici Skupštine Vatrogasne zajednice Varaždinske županije. Tom prigodom Područnom uredu civilne zaštite Varaždin uručena je spomen medalja Vatrogasne zajednice Varaždinske županije, kao zahvalnost za dugogodišnju suradnju.