U Turčišću održana vježba evakuacije i spašavanja „Potres 2023“

Na prostoru objekta trgovačkog društva Vlado u Turčišću, operativne snage sustava civilne zaštite općine Domašinec su, 28. listopada 2023., provele vježbu na temu potresa

Foto: MUP

Prema scenariju vježbe, razoran potres pogodio je Općinu Domašinec te izazvao materijalnu štetu u vidu urušavanja zgrade trgovačkog društva Vlado d.o.o. i požar, a na mjesto događaja upućene su žurne službe i operativne snage sustava civilne zaštite.

Cilj vježbe bilo je uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga  sustava civilne zaštite te drugih sudionika u sustavu, kao i podizanje spremnosti, obučenosti, opremljenosti i koordinacije u slučaju većih intervencija.  

U vježbi su sudjelovali djelatnici Službe civilne zaštite Čakovec, Županijskog centra 112 Čakovec, Policijske uprave međimurske - Policijske postaje Prelog, Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, trgovačkog društva Vlado, načelnik općine Domašinec, članovi Stožera civilne zaštite općine Domašinec te pripadnici DVD-a Domašinec i Turčišće, Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, Hrvatske gorske službe spašavanja  Stanice Čakovec i Gradskog društva Crvenog križa Čakovec. 

Služba civilne zaštite Čakovec bila je uključena u upravljačku skupinu i tim za analizu vježbe, a sva komunikacija prema operativnim snagama sustava civilne zaštite i žurnim službama odvijala se preko Županijskog centra 112 Čakovec.

Nakon vježbe je provedena inicijalna analiza vježbe s predstavnicima sudionika vježbe koji su vježbu ocijenili uspješnom i kvalitetno odrađenom te zaključili kako su svi sudionici pokazali visok stupanj spremnosti za reagiranje u izvanrednoj situaciji.