Posjet zamjenika župana i škole „COOR Podravsko sunce“ Službi civilne zaštite Koprivnica

Foto: Koprivničko-križevačka županija

Povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa Službu civilne zaštite Koprivnica jučer, 13. listopada 2022. posjetili su zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić sa suradnicima te nastavnici i učenici koprivničke škole „COOR Podravsko sunce“.

Voditelj službe civilne zaštite Koprivnica predstavio je rad Službe kao i ustrojstvo i aspekte sustava civilne zaštite. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u cilju promicanja potrebe smanjenja rizika od katastrofa i kriza izazvanih prirodnim nepogodama učenicima je prezentirana i oprema te na praktičnom primjeru pokazana komunikacija unutar sustava ranog upozoravanja, što je između ostalog i glavna tema ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa.  

Uz zahvalu djelatnicima na predanom radu zamjenik župana Ljubić osvrnuo se na ključne događaje koji su obilježili posljednjih nekoliko godina te naglasio kako je Županijski sustav civilne zaštite sa svim svojim sastavnicama na najbolji mogući način odgovorio na sve oblike kriza koje su pogodile našu županiju, Hrvatsku i svijet. Podsjetio je i na važnost edukacija i vježbi kako bi se u slučaju kriznih situacija dobro planiranom i pravovremenom reakcijom potencijalne posljedice svele na minimum.