Održana edukacija djece u Osnovnoj školi Marija Bistrica

Održane edukacije djece u Mariji Bistrici i Đurmancu

Foto: MUP

U sklopu provođenja edukacije djece iz području civilne zaštite, Služba civilne zaštite Krapina provela je 15. lipnja 2023. edukaciju za 15-ero djece prvog, trećeg i četvrtog razreda Osnovne škole Marija Bistrica - Područne škole Selnica.

Djeca su kroz prezentaciju upoznata s jedinstvenim europskim brojem za hitne službe 112, radom žurnih službi te ispravnim ponašanjem i postupanjima u slučaju požara, potresa i poplava.
 
Uz edukaciju osnovaca u Mariji Bistrici, djelatnici Službe civilne zaštite Krapina održali su istog dana u suradnji s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Đurmanec u prostorijama DVD-a i edukaciju djece starije vrtićke dobi za mališane Dječjeg vrtića Đurmanec.