Pokazna vježba civilne zaštite "Potres 2019."

Općina Sveti Đurđ je 22. travnja 2019. organizirala i provela vježbu civilne zaštite na temu nastanka potresa te potom nastalih požara. Događaj je pretpostavio provedbu evakuacije i spašavanje osoba iz nekoliko građevinskih objekata te gašenje požara

Foto: Područni ured civilne zaštite VaraždinScenarijem vježbe predviđeno je uključivanje svih operativnih snaga sustava civilne zaštite s područja Općine, a sama vježba održana je u središnjem dijelu naselja Sveti Đurđ. Uz Stožer civilne zaštite Općine Sveti Đurđ kao koordinatora aktivnosti, u vježbi su sudjelovali pripadnici 6 dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine, Policijske postaje Ludbreg, Stanice gorske službe spašavanja Varaždin i Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije. Vježbu su uz brojne građane pratili  i povjerenici civilne zaštite, kao i predstavnici pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite te su se mogli upoznati s prikazanim sposobnostima, tehnikama  i vještinama spašavanja s visina i zarušenog prostora, pretrage zgrada, gašenja požara, medicinskog zbrinjavanja i uspostavu radio komunikacija. Potreba unaprjeđenja radio komunikacija između svih operativnih snaga jedan je od  zaključaka analize same vježbe, čiji su odabir teme i sama provedba ocijenjeni visokim ocjenama. Vježbom proigravane situacije doprinijele su uočavanju određenih nedostataka, kao i potreba za dodatnim osposobljavanjima i opremanijma. Vježbu je organizirala Općina Sveti Đurđ u skladu s Planom vježbi za 2019. godinu, a u prigodi obilježavanja Dana općine.