Radnim sastankom obilježen Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa u Varaždinu

Radni sastanak održan 18. listopada između predstavnika Hrvatskih voda, Varaždinske županije i Područnog ureda civilne zaštite Varaždin iskorišten je za obilježavanje 13. listopada Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa

Foto: MUP

Sastanak je održan u cilju priprema za prisustvovanje radionici „Inovacije, projekti i razvoj kapaciteta sustava civilne zaštite s fokusom na obranu od poplava“ u sklopu provedbenih aktivnosti EU projekta DAREnet koja se planira u mjesecu studenom, odnosno u cilju provedbe koordinacije u provedbi mjera obrane od poplava u Varaždinskoj županiji.

Od strane Hrvatskih voda domaćin sastanka bio je direktor Danijel Bunić sa suradnicima odnosno rukovoditeljima obrane od poplava i voditeljem Centra obrane od poplava. Ispred Varaždinske županije sastanku je prisustvovala načelnica Stožera civilne zaštite Silvija Zagorec sa suradnicima te pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Ivica Matošić sa suradnicima - voditeljem Županijskog centra 112 Varaždin i  voditeljem Službe za prevenciju i pripravnost.

Nakon uspješne rasprave kroz koju su se prisutni međusobno upoznali sa svojim ingerencijama, nadležnostima, ustrojem i stanjem obrane od poplava za koje je zaključeno da je do sada uspješno primjenjivano donijeti su zaključci o potrebi nastavka i unapređenja takve suradnje. U tom smislu oformljena je tročlana radna skupina koja će ažurirati Protokol o načinu komunikacija između centra 112 i centra za obranu od poplava te će se s takvim ažuriranim protokolom kroz sustav osposobljavanja čelnika i stožera civilne zaštite upoznati svi čelnici i stožeri civilne zaštite počevši od 3. studenog kada je zakazano prvo osposobljavanje čelnika.

Pored navedenog potrebno je istaknuti i da je postignut dogovor oko sazivanja sjednice stožera civilne zaštite Varaždinske županije proširenog sa svim čelnicima jedinica lokalne samouprave na kojem će biti tema obrana od poplava, a domaćin Hrvatske vode.