Radni sastanak Stožera civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije

U velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije je 19. studenog u suradnji i organizaciji Službe civilne zaštite Bjelovar i župana Bjelovarsko-bilogorske županije organiziran radni sastanak Stožera civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije. Sastanak je organiziran sa svim nadležnim službama, institucijama i tvrtkama koje upravljaju vodnom, cestovnom i energetskom infrastrukturom, stalnim operativnim snagama civilne zaštite i predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave s ciljem ocjene stupnja spremnosti za reagiranje i otklanjanje posljedica u slučaju nepovoljnih izvanrednih vremenskih uvjeta.

Tom prilikom prezentirane su pripremljene preventivne i operativne mjere za slučaj ekstremnih vremenskih uvjeta i procijenjenih posljedica, nastavno na nedavno održanu smotru zimske službe i iskazani kapaciteti redovne opskrbe ključnim energentima.
Također, zaključeno je da je spremnost pravovremenog reagiranja uslijed nadolazećih nepovoljnih zimskih vremenskih uvjeta na zadovoljavajućoj razini, kao i ukazana potreba pravovremene međusobne razmjene informacija od interesa za redovno funkcioniranje svih žurnih službi i javnost općenito.