Održana vježba civilne zaštite „Jalžabet 2023“

U općini Jalžabet, u nedjelju, 19. studenog 2023., provedena je pokazna vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite pod nazivom „Jalžabet 2023“ s temom evakuacije i spašavanja unesrećenih osoba iz objekata zahvaćenih požarom uslijed potresa

Foto: MUP

Cilj vježbe je bila provjera spremnosti, uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite.   

Prema scenariju vježbe uslijed potresa na području općine Jalžabet dolazi do požara u zgradi općine i kotlovnice kulturnog centra. Putem Županijskog centra 112 Varaždin, na poziv osobe iz Jalžabeta, aktiviraju se operativne snage sustava civilne zaštite.

U vježbi su sudjelovali djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin, Policijske postaje Varaždin, hitne medicinske pomoći te pripadnici VOC JVP Grada Varaždina, DVD-a općine Jalžabet, HGSS Stanice-Varaždin i Gradskog društva Crvenog križa Varaždin.

Po završetku operativnog dijela vježbe, provedena je analiza te je zaključeno kako je vježba uspješno provedena.