Održana vježba civilne zaštite u Ivancu „Potres 2022“

U Srednjoj školi Ivanec je danas, 13. prosinca 2022., održana pokazna vježba civilne zaštite Grada Ivanca „Potres - 2022“ na temu gašenja požara, evakuacije i spašavanja učenika i zaposlenika zbog urušavanja dijela zgrade izazvanog potresom i požarom. 
 

Foto: MUP
 
U vježbi su sudjelovali djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin, pripadnici pet DVD-a uključenih u Vatrogasnu zajednicu Grada Ivanca, načelnik i članovi stožera civilne zaštite, djelatnici Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, Gradskog društva Crvenog križa Ivanec, HGSS-a stanica Varaždin, policijski službenici Policijske postaje Ivanec te pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite. Također, prisustvovalo je i tristotinjak učenika te oko četrdeset djelatnika škole.
 

Vježba je održana s ciljem uvježbavanja i podizanja razine osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Ivanca te drugih sudionika u sustavu civilne zaštite, podizanja spremnosti, opremljenosti i koordinacije u slučaju većih intervencija, kao i praktične provjere Plana evakuacije i spašavanja učenika i zaposlenika u slučaju mogućeg potresa i požara.  

Na kraju vježbe održana je smotra sudionika i službena analiza vježbe koja je ocijenjena uspješnom, a voditelj analize bio je djelatnik Područnog ureda civilne zaštite Varaždin. Tom prilikom gradonačelnik Grada Ivanca Milorad Batinić izrazio je zadovoljstvo jer su sve žurne službe pokazale spremnost reagiranja na izvanredne događaje u zadanim vremenskim okvirima, a pravci evakuacije unesrećenih pokazali su se ispravnim.