Provedeno osposobljavanje povjerenika civilne zaštite Grubišnog Polja

U organizaciji Grada Grubišnog Polja i Službe civilne zaštite Bjelovar jučer, 21. studenog 2023. provedeno je osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika s područja grada Grubišnog Polja

Foto: MUP

Tom prilikom polaznici su upoznati sa sustavom civilne zaštite, povijesnim izvorima, normativnom regulativom, načinom funkcioniranja i ustrojavanju na razinama jedinica lokalne samouprave i unutar sustava MUP-a, sudionicima uključenim u provođenje mjera civilne zaštite (stožeri, operativne snage, postrojbe civilne zaštite te pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite i sl.) te metodama operativnog djelovanja.

Također su im prezentirane konkretne mjere civilne zaštite koje se provode u slučaju nastupanja prijetnji za stanovništvo i imovinu, njihova uloga i opseg aktivnosti kao povjerenika, uvjeti angažiranja te konkretne mjere civilne zaštite koje se provode u suradnji sa ostalim subjektima sukladno donesenim planovima djelovanja. Korištenjem primjera iz prakse koji su zabilježeni na području Bjelovarsko-bilogorske županije - olujnog nevremena, epidemije korona virusa, potresa, obilnih oborina ili mogućnosti istjecanja opasnih tvari iz tvornica, postignut je značajan interes za ove teme kao i razumijevanje procesa aktiviranja sustava civilne zaštite te uvid u njihov osobni doprinos sigurnosti svojih sugrađana.