Djelatnici Službe civilne zaštite Koprivnica aktivno sudjeluju u organizaciji za masovno cijepljenje

U sklopu kampanje „Misli na druge, cijepi se“, Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije i gradski stožeri u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo i ostalim zdravstvenim ustanovama te liječnicima i medicinskim djelatnicima primarne medicine provodi organizaciju masovnog cijepljenja. Nakon cijepljenja opće populacije organiziran je punkt za procjepljivanje prosvjetnih djelatnika i predstavnika žurnih službi te ostalog radno aktivnog stanovništva. Organizacija ovakvih velikih punktova iznimno je složena, a u nju su uključeni pripadnici svih žurnih službi i operativnih snaga s područja županije. Djelatnici Službe civilne zaštite Koprivnica aktivno sudjeluju u organizaciji pripreme i provođenja navedenih aktivnosti. Nakon najave velikih isporuka cjepiva aktivnosti će se kontinuirano provoditi.