U Jalžabetu održana pokazna vježba sustava civilne zaštite „Potres 2021.“

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/VJEŽBE/Varazdin/Potres 2021..jpg
Foto: MUP

U Dječjem vrtiću „Potočić“ i okolnim javnim površinama u Jalžabetu je dana 17. studenoga održana pokazna vježba sustava civilne zaštite pod nazivom „Potres 2021“. Cilj vježbe bila je praktična provjera spremnosti, organiziranosti, te osposobljenosti i postupaka kod intervencije žurnih službi koje čine sustav civilne zaštite Općine Jalžabet, kao i edukacija stanovništva o djelovanju operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Prema scenariju, simulacijom potresa i posljedično nastalog požara, provedena je evakuacija i spašavanje osoba iz navedenog objekta. U spašavanju unesrećenih osoba iz javnog objekta pogođenog jakim potresom, te gašenju posljedično izazvanog požara na istom objektu sudjelovale su operativne snage sustava civilne zaštite: središnja vatrogasna postrojba na području Općine Jalžabet – DVD Jalžabet, te sva dobrovoljna vatrogasna društva s područja Općine Jalžabet (DVD Imbriovec, DVD Novakovec, DVD Kelemen, DVD Leštakovec, DVD Jakopovec) Hrvatska gorska služba spašavanja Stanice Varaždin s potražnim psom, Policijska postaja Varaždin, Gradsko društvo crvenog križa Varaždin, te Područni ured civilne zaštite Varaždin.

Nakon odrađene vježbe izvršena je analiza iste, te će se implementirati naučene lekcije.