Edukacija građana po mjesnim odborima grada Varaždina

Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin su u petak, 9. lipnja 2023., održali edukacije građana u 5. mjesnom odboru Varaždin i mjesnom odboru Gornji Kućan iz područja civilne zaštite

Foto: MUP

Poseban naglasak ovih edukacija bio je na ulozi građana prilikom provođenja preventivnih mjera i aktivnosti.

Inicijativom Područnog ureda civilne zaštite Varaždin pokrenuto je osposobljavanje građana s namjerom provedbe preventivne edukacije građana mjesnih odbora na području grada Varaždina.  

Tom je prilikom istaknuto kako se ustrojavanjem sustava civilne zaštite na lokalnoj, područnoj i državnoj razini povezuju resursi i sposobnosti u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. 

Uz potresni rizik, govorilo se i o ostalim identificiranim rizicima na području Varaždinske županije te je kroz prezentaciju i raspravu istaknuta važnost osobne i uzajamne zaštita kao temeljnog oblika organiziranja građana za vlastitu zaštitu te pružanje pomoći drugim osobama kojima je zaštita potrebna. 

U program osposobljavanja, uz djelatnike Područnog ureda civilne zaštite Varaždin, bili su uključeni predstavnici Gradskog društva Crvenog križa Varaždin te Vatrogasne zajednice Varaždinske županije.

Kao jedno od osposobljavanja u sustavu civilne zaštite je i ono namijenjeno s ciljem stjecanja stručnih znanja i vještina, a sa svrhom podizanja svijesti građana za djelovanje u velikoj nesreći i katastrofi. 

Namjera Područnog ureda civilne zaštite Varaždin je da u nadolazećem razdoblju edukacijom obuhvati, uz gradske mjesne odbore Grada Varaždina, prigradska naselja i ostale gradove Varaždinske županije.  

GrađanI koji su se odazvali edukaciji su pozdravili ovu vrstu edukacije iz područja civilne zaštite, po prvi puta usmjerene njima.