Održana vježba civilne zaštite Općine Veliko Trgovišće

U Velikom Trgovišću, 7. lipnja 2022. je održana vježba civilne zaštite „Vježba evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi Veliko Trgovišće – Potres – Osnovna škola Veliko Trgovišće 2022“.
 
Cilj vježbe bila je praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja Osnovne škole Veliko Trgovišće te spašavanje učenika i zaposlenika u slučaju mogućeg potresa i požara. Osim osposobljenosti djelatnika i polaznika škole za postupanje u slučaju izvanrednih situacija, promatrala se osposobljenost i postupci u intervenciji operativnih snaga sustava civilne zaštite i žurnih službi.
 
U vježbi su sudjelovali: stožer civilne zaštite Općine Veliko Trgovišće, Služba civilne zaštite Krapina, DVD Veliko Trgovišće, DVD Dubrovčan Ravnice, DVD „Vatrogasac“ Strmec, Vatrogasno operativni centar Zagorske javne vatrogasne postrojbe, HGSS Stanica Zlatar Bistrica, Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije - ambulanta Veliko Trgovišće, Policijska uprava Krapinsko-zagorska, učenici i osoblje Osnovne škole Veliko Trgovišće.
 
Služba civilne zaštite Krapina bila je uključena u upravljačku skupinu i tim za analizu vježbe, a sva komunikacija prema operativnim snagama sustava civilne zaštite i žurnim službama išla je preko Županijskog centra 112 Krapina.