U Koprivnici provedena vježba evakuacije i spašavanja

U organizaciji Osnovne škole „Đuro Ester“ u Koprivnici, jučer, 24. studenoga 2022. održana je vježba evakuacije i spašavanja, s ciljem praktične provjere Plana evakuacije i spašavanja učenika i djelatnika u slučaju potresa i požara

Foto: MUP

U vježbi, koja je simulirala potres i oštećenje zgrade, evakuirani su učenici i djelatnici Osnovne škole „Đuro Ester“, sportske dvorane „Vinko Zember“, te susjednih, Obrtničke škole i Srednje škole Koprivnica.
 
Prema scenariju, uslijed potresa koji je pogodio šire područje Koprivničko-križevačke županije, izazvana je veća materijalna šteta s urušavanjem zgrade Osnovne škole „Đuro Ester“ i požarom. Provjerom brojčanog stanja utvrđuje se kako nedostaju dva učenika i jedan zaposlenik škole. Upućuje se poziv Županijskom centru 112 Koprivnica koji odmah po zaprimanju dojave obavještava sve žurne službe. Dolaskom na lokaciju, vatrogasne snage obavljaju unutarnju navalu te gase požar. Daljnjom intervencijom pronalaze učenike i zaposlenika škole te ih predaju djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije.
 
U vježbi se promatrala brzina i osposobljenosti djelatnika i polaznika škole za postupanje u slučaju izvanrednih situacija i valjanosti predviđenih pravaca evakuacije. Također, bila je ovo prilika za uvježbavanje koordinacije i postupanja svih žurnih službi u kriznim situacijama, uključenih u akciju prema Planu evakuacije i spašavanja škole.
 
Uz djelatnike Službe civilne zaštite Koprivnica te Županijskog centra 112 Koprivnica koji je imao ulogu obavješćivanja i angažiranja žurnih službi, u vježbi su sudjelovali  pripadnici JVP Grada Koprivnice, DVD Koprivnica i HGSS-a Stanica Koprivnica te djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, OKC Policijske uprave Koprivničko-križevačke i Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica. Također, vježbi je prisustvovao gradonačelnik Koprivnice te načelnica Stožera civilne zaštite grada Koprivnice.